a man angry in a workplace

【癒心靈】職場心理丨離開不是為了回來,離職後宜放下舊恩怨!

贊助商連結

職場事職場解決,不少人在離職後仍在數舊公司、舊老闆同事的不是,既然都唔做了,是否應該放下恩怨呢?

在職場打滾多年的你,人生入面總會遇上「西老闆」和賤格同事,有時或者未必全是他們的問題,只不過單純與你唔夾,點都做唔到朋友。

贊助商連結

離職當日,禮貌上都會請對方食件散水餅的,然後佢對你講一句「一路順風」之類的客套說話,你唔好再話自己唔記仇,心裡一定仲記住佢(或佢地)當日點對你,但既然都唔做咯,心裡點諗是一回事,表面就乾脆大方回笑一下就可以。

有人會話什麼「江湖再見」,「今日留一線,他朝好相見」,有些恩怨是否真的可以藉著離職就一筆勾銷呢?

可以的,只睇你自己的心態!

young man in cardigan standing by old fashioned lumber car standing in town street
Photo by Brenner Oliveira on Pexels.com

唔洗講到以德報怨咁偉大,其實離職後什麼都唔洗做,舊公司發生的事就留在舊office,如果你仲成日記住以前老闆同事點衰呀要點報復呀,你會好辛苦,好難投入新工作架。

一份工 人生一堂課

舊公司的不快事情都是你人生寶貴的經歷,令你成長,亦讓你變得更強。

當你在新公司再遇到類似的人事問題,就告訴自己「以前嗰個同事咪仲衰,今次都一樣可以解決的」。

俾人省完都從容不迫」是練返嚟的,你應該感謝以往遇過的所有西老闆和衰同事,是他們成就今日唔怕人罵的你!

如你喜歡此文章,請分享至:

【癒心靈】職場心理丨離開不是為了回來,離職後宜放下舊恩怨!” 有 1 則迴響

發表迴響